Du befindest dich in der Kategorie: Polonia - polnische Diaspora

Donnerstag, 20. August 2009

Stefan Kosiewski: Do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w odpowiedzi na Pismo z 18 sierpnia 2009 roku

Von direktion, 00:32

Wednesday, Aug 19, 2009 Stefan Kosiewski: Do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w odpowiedzi na Pismo z 18 sierpnia 2009 roku

Download this episode (5 min)  
Polnischer Schulverein OSWIATA in Frankfurt am Main e.V.
Stefan Kosiewski, Vorsitzender
Postfach 800626 - 65906 Frankfurt

W odpowiedzi na Pismo z 18 sierpnia 2009 roku wysłane pocztą elektroniczną 19 sierpnia

----- Original Message -----
From: WYDZIAŁ KONTROLI KWP KATOWICE
To: sowa-frankfurt@...
Sent: Wednesday, August 19, 2009 10:11 AM
Subject: Dokument 51/SWKONTKWP/2009 - "SWKONTKWP_20090819_990288"


Dokument: 51/SWKONTKWP/2009
Nazwa : SWKONTKWP_20090819_990288

Do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w odpowiedzi na Pismo z 18 sierpnia 2009 roku


Frankfurt nad Menem, 19 sierpnia 2009 r.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Wydział Kontroli
Pan mł. insp. mgr Bogusław Kąkol

Szanowny Panie Inspektorze,

w odpowiedzi na Pana Pismo nr jw. wysłane pocztą elektroniczną dzisiaj, 19 sierpnia 2009 r.

wyjaśniam, że w dniach 10, 13 i 17 sierpnia 2009 roku nie wysłano z adresu sowa-frankfurt@... żadnej korespondencji zaadresowanej imiennie do Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Być może adres elektroniczny Wydziału Kontroli został automatycznie włączony do rozdzielnika
przez program komputerowy i KWP otrzymała internetowy Magazyn Europejski SOWA, który postanowieniem Sądu Okręgowego w Katowicach z 31 sierpnia 2000 roku wpisany został do rejestru dzienników i czasopism Sygn. akt. I. Ns. Rej. Pr 159.

Wyjaśniam, że Magazyn Europejski wysyłany jest do ponad 15 tysięcy Odbiorców, Osób Prywatnych i Instytucji na zasadach promocyjnych, tzn. bezpłatnie, tak samo jak bezpłatnie dostarczana była w PRL-u drukowana na papierze, "Trybuna Ludu" a dziś inne gazety polskojęzyczne w Polsce.

Dziękuję serdecznie za wyrażone zainteresowanie jak również uwagi na temat zadań Policji, o których nie trzeba chyba przypominać. Wspomnę więc tylko, że wczoraj miała miejsce kolejna próba zastraszenia mojej osoby w związku ze skargami składanymi przeze mnie na bandy osobników żydowskiego pochodzenia usytuowane w strukturach MSWiA oraz Ministerstwa Sprawiedliwości RP.

W archiwach Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach znajdzie Pan informację o świętej pamięci Janie Olszewskim z Solidarności taksówkarzy w Katowicach, który tak samo jak i ja musiał emigrować w 1982 roku ze względów politycznych z Ojczyzny. Jan mieszkał ze mną w jednym domu, na innym piętrze. Jan rzekomo popełnił przed laty samobójstwo we Frankfurcie skacząc z balkonu; moja wiedza na ten temat jest odmienna. Pragnę w ten sposób także zapowiedzieć, że jestem w pełni władz umysłowych, co potwierdza m. in. moja aktywnośc edytorska, publiczna oraz dziennikarska i nie nosiłem się nigdy z zamiarem samobójczym. Jako praktykujący katolik wiem, że jest to grzech śmiertelny, którego nigdy bym się nie dopuścił! Grzechem i przestępstwem, które winno być ścigane przez Policję w Polsce są próby zastraszania obywateli składających skargi na działanie w strukturach Policji w Polsce band osobników żydowskiego pochodzenia, które terroryzują Polaków.

Powyższe wyjaśnienie uczyniłem i upowszechniam m.in. dlatego, żeby nie mnożyć niepotrzebnie ofiar a jednocześnie pragnąc dać dowód, iż jeszcze mogę się przydać dla Polski.

Z abonamentu natomiast wysłanego nie z adresu sowa-frankfur@... , lecz z grup yahoo i google można zawsze zrezygnować klikając raz w odpowiednim miejscu, ale wtedy zrezygnuje się raz i na zawsze z otrzymywania informacji z wiarygodnych, polskich i europejskich mediów alternatywnych.

Z szacunkiem
z Frankfurtu nad Menem mówił

http://www.mypodcast.com/fsaudio/sowa_20090819_0602-481422.mp3
Stefan Kosiewski
http://Polonia.blox.pl
Posted by sowa at 6:02 AM |  MAKE A COMMENT 

http://sowa.mypodcast.com/200908_archive.html

[Kommentare (0) | Permalink]


Freitag, 14. August 2009

Za posrednictwm Komendanta Glównego Policji zabiegam niniejszym o kasacje ww. wyroku

Von direktion, 15:28

Polnischer Schulverein OSWIATA in Frankfurt am Main e.V.            http://sowa-frankfurt.ning.com
Stefan Kosiewski, Vorsitzender                                                     http://sowa.beeplog.de
      

http://screeny.pl/3493

                                                                                            
                                                                                     Frankfurt, 14 sierpnia 2009
gen. insp. Andrzej Matejuk
KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI
 za pośrednictwem:
 
Komendant Wojewódzki Policji
w Katowicach
Naczelnik Wydziału Kontroli
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
mł. ins. Bogusław Kąkol
 
 
Dotyczy przesyłki uinternetowej:
 
----- Original Message -----
From: WYDZIAŁ KONTROLI KWP KATOWICE
To: sowa-frankfurt@t-online.de
Sent: Thursday, August 13, 2009 12:59 PM
Subject: Dokument 48/SWKONTKWP/2009 - "SWKONTKWP_20090813_984778"
 
Dokument: 48/SWKONTKWP/2009
Nazwa : SWKONTKWP_20090813_984778
  
Szanowny Panie,
 
w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej przeprowadzonej wczoraj, 13 sierpnia 2009 r. około godz. 15.20 z funkcjonariuszem Wydziału Kontroli KWP w Katowicach, p. Zbigniewem S.   pragnę 
wyjaśnić, że nie wysyłałem do KWP w Katowicach żadnej z przesyłek, o których mowa w Pana piśmie i nie nazywam się Grzegorz Sowa.
 
Uprzejmie proszę o zbadanie i wyjaśnienie przyczyny zaistniałej dezinformacji, gdyż może ona być kolejnym dowodem na istnienie w strukturach MSWiA oraz Ministerstwa Sprawiedliwości zorganizowanych grup przestępczych złożonych z osobników żydowskiego pochodzenia, o których to pisałem ostatnio w pismach z 5 i 23 czerwca 2009 r. do Pana podinsp. Macieja Stańczyka, Dyrektora Biura Kontroli Komendy Głównej Policji podając rzecz do wiadomości Ministra Sprawiedliwości Pana Andrzeja Czumy.
 
W odpowiedzi otrzymałem bowiem pismo z datą 3.07.2009 roku, a więc napisane i wysłane najwidoczniej w tym samym dniu, w którym dotarł do Polski mój list wysłany z Niemiec 23 czerwca 2009 roku, zawiadamiające mnie, że sprawę uznano za wyjaśnioną i zakończoną.
 
Młodszy Inspektor Jarosław C. , Zastępca Dyrektora Biura Kontroli Komendy Głównej Policji w Polsce poradził mi, że jeśli jestem przekonany o popełnieniu przestępstw przez funkcjonariuszy Policji, to mogę wnieść zawiadomienie do właściwej prokuratury.
 
Tymczasem ja takie właśnie Zażalenie na Postanowienie Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim o odmowie wszczęcia śledztwa. Sygn akt 1.Ds. 872/08 złożyłem do Sądu Rejonowego w Tomaszowie za pośrednictwem Prokuratury Rejonowej z datą 19.02.2009 roku i do dnia dzisiejszego nie otrzymałem w tej sprawie żadnej odpowiedzi.  
Kontrolujący moje zażalenie Zastępca Dyrektora Biura Kontroli Komendy Głównej Policji w Polsce powinien chyba wiedzieć także o tym, iż również Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi pismem T-II-MM-0510/534/3/08 z 16.12.2008 r. przekazała do Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim "informacje o możliwości popełnienia przestępstwa przez policjantów z KPP w Tomaszowie Mazowieckim, m.in. z art. 231 § 1 k.k. w celu podjęcia merytorycznej decyzji w tym zakresie", gdyż mowa była o tym w piśmie, na które rzekomo odpowiedział mł. insp. C. swoim pismem z 3.07.2009 r. (w załączeniu).
 
Wobec dostrzeżonych uchybień śmiało można powiedzieć, że Młodszy Inspektor Jarosław C. odpowiedział na moje pismo nie biorąc w ogóle pod uwagę treści mojego pisma.
 
Niniejszym składam skargę  na utrudniania śledztwa i niedopełnienia obowiązków służbowych przez Młodszego Inspektora Jarosława C. i wnoszę o wyciągnięcie przez Komendanta Głównego Policji konsekwencji służbowych oraz o nadanie mojej sprawie właściwego biegu.
 
Natomiast w piśmie z 11.05.2009 pani podinsp. Joanna G. napisała, że podnoszone przeze mnie kwestie "były przedmiotem oceny przez KPP w Tomaszowie Mazowieckim i KWP w Łodzi oraz Prokuraturę Rejonową w Tomaszowie Mazowieckim i Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim".   Przypominam, że w sprawie złożonego do Sądu Zażalenia z dn.18.08.2008 r.  nie otrzymałem ani z Sądu, ani z Prokuratury w Tomaszowie żadnej odpowiedzi.
 
Mataczenie jest przestępstwem, którego dopuściła się już w piśmie z 11.5.2009 r. pani podinsp. Joanna G. z Biura Kontroli Wydziału Skarg i Wniosków Komendy Głównej Policji, co stanowiło m.in. przedmiot mojej skargi. 
 
Niniejszym składam skargę na utrudnianie śledztwa i niedopełnienie obowiązków służbowych przez podinsp. Joannę G. i wnoszę o wyciągnięcie przez Komendanta Głównego Policji konsekwencji służbowych oraz o nadanie mojej sprawie właściwego biegu.
 
Rzekome zbadanie przedmiotu mojej skargi przez KPP w Tomaszowie Mazowieckim i KWP w Łodzi, to były tylko nieudolne próby obrony własnych kolegów przez innych fukcjonariuszy Policji, którzy poprzez utrudnianie śledztwa i niedopełnienie obowiązków służbowych zasłużyli na to samo, co wym. powyżej osoby.
 
Zgodnie z wczorajszą zapowiedzią zawartą w rozmowie telefonicznej, w której wyznałem, że zachodzę będąc w Katowich do katedry, by modlić się przed tablicą wmurowaną tam dla upamiętnienia Polskich Policjantów pomordowanych przez żydokomunistycznych złoczyńców w Katyniu, przypominam krótko o podstawowych faktach, które miały miejsce.
 
Przebywając 5 lipca 2008 r. w prywatnym mieszkaniu w Tomaszowie Mazowieckim zostałem napadnięty przez mieszkającego po sąsiedzku osobnika żydowskiego pochodzenia o nazwisku Dariusz B..  Wyjaśniam, że jestem magistrem filologii polskiej i uczyłem się etymologii nazwisk żydowskich na studiach.
 
Wezwałem przez telefon policję prosząc o pomoc. W odpowiedzi przybyło dwóch policjantów razem z napastnikiem, co wywołało moje a także świadków zaniepokojenie. Wylegitymowałem obu policjantów i zrozumiałem, że mam do czynienia z dwoma funkcjonariuszami żydowskiego pochodzenia, gdyż nazwiska ich były również żydowskie: N. i W..  Wyjaśniam, że moim nauczycielem na studiach był profesor Polański, najlepszy specjałista w tym zakresie w Polsce, autor słowników i encyklopedii.  Nazwisko N. nosił również dyrektor Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, z którym jako dziennikarz przez długie lata współpracowałem.
 
Odstąpienia od czynności służbowych jest przestępstwem, a tego dopuścili się funkcjonariusze: N. i W., którzy narazili mnie swoim działaniem na utratę zdrowia a nawet życia. Konieczna była interwencja lekarska.  Policjanci odmówili wezwania karetki. Musiałem udać się do szpitala w towarzystwie bliskich osób. Następnie nadal byłem poddawany terrorystycznym, nękającym mnie działaniom funkcjonariuszy, którzy domagali się ode mnie jeszcze tego samego dnia po godz. 22, żebym podpisał protokół z rewizji, chociaż wiedzieli, że nie mieli takiego prawa, gdyż przebywałem w cudzym mieszkaniu, gościnnie jako chora osoba.
 W kolejnych dniach byłem nękany ciągle przez funkcjonariuszy KPP w Tomaszowie Mazowieckim pod różnymi, fałszywymi powodami. Raz chodziło o rzekome niedopełnienia obowiązku meldunkowego, drugim razem o rzekomą kradzież piłki do grania w piłkę nożmą, której nie zabrałem w celu przywłaszczenia, gdyż mam 56 lat i żyjąc od 27 lat w Niemczech nie miałem i nie mam potrzeby przywłaszczania sobie starych piłek, w które nie grywam chociażby dlatego, że mam uznany w Niemczech wysoki stopień inwalidztwa, legitymację inwalidzką.
 
Tymczasem policjant o żydowskim nazwisku M. wniósł przeciwko mnie do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim wniosek o ukaranie w postępowaniu zwyczajnym o kradzież piłki, którą to piłkę wkopał syn wspomnianego B. na balkon, do mieszkania w którym przebywałem a którą to piłkę własnoręcznie zaniosłem potem do KPP w Tomaszowie Mazowieckim jako dowód w sprawie nękania mnie oraz innych współmieszkańców i oddałem ją w ręce tegoż policjanta M. za pokwitowaniem, którym dysponuję.
 
Złośliwość i perfidia oskarżenia polegała na tym, że policjant M. we wniosku o ukaranie fałszywie podał adres mojego zamieszkania jako Tomaszów Mazowiecki, ul. Graniczna 57/59, chociaż legitymując mnie stwierdził, że nie posiadam w ogóle dowodu osobistego, gdyż jako osoba zamieszkała od 27 lat na stałe za granicą  legitymuję się paszportem azylanta politycznego w Niemczech.  Policjant M. otrzymał także do rąk własnych moją służbową legitymację dziennikarską i oglądał ją na komisariacie z dwóch stron. Obecna była przy tym policjantka o tym samym nazwisku N. co i policjant uczestniczący w zaniechanej interwencji w dn. 5 lipca 2008 r.  Zapytałem ją czy należy do rodziny tego policjanta, gdyż zaniepokoiła mnie zbieżność nazwisk, na co ona odpowiedziała, że w Tomaszowie jest dużo ludzi o takim nazwisku.
 
Na podstawie tego fałszywego oskarżenia z 18.7.2008 zostałem błyskawicznie skazany zaocznie przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim wyrokiem nakazowym z 01. sierpnia 2008 roku Sygn. akt VI W 701/08,  którego mi nigdy mi faktycznie nie doręczono, gdyż nie mieszkam w Tomaszowie, lecz we Frankfurcie nad Menem.
 
Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim nie miał podstaw do poczynienia ustaleń faktycznych pozwalających na uznanie mnie winnym zarzucanego przez policjanta M. czynu. Ocena materiału dowodowego nie została dokonana zgodnie z uwzględnieniem reguł sformułowanych w art. 4,5 i 7 kk, stosowanych odpowiednio w postępowaniach w sprawach o wykroczenie na podstawie art. 8 k.p.s.w., była niezgodna z zasadami prawidłowego rozumowania, wskazaniami wiedzy i doświadczenia życiowego oraz zawierała wskazane błędy faktyczne i logiczne.
 
Wyrok ten jest haniebnym dowodem nie liczenia się w Polsce z prawem i musi być skasowany jako dowód działania rasistowskiego terroru żydowskiej  grupy przestępczej działającej w strukturach MSWiA oraz Ministerstwa Sprawiedlłiwości.
 
Z wnioskiem o kasację wyroku może wystąpić Minister Sprawiedliwości, zwracałem się o to do Pana Ministra Andrzeja Czumy, otrzymałem w tej sprawie pismo z 3.12.2008 r PRV 861-1705/08 podpisane: Zastępca Dyrektora Biura Postępowania Sądowego Danuta B., które to pismo mnie nie zadowoliło. 
 
Za pośrednictwm Komendanta Głównego Policji zabiegam niniejszym o kasację ww. wyroku z powodu uchybień wymienionych w art. 104 k.p.s.w a także innego rażącego naruszenia prawa, jakim jest niewątpliwie fałszywa solidarność złoczyńców żydowskiego pochodzenia wymierzona w polskiego emigranta politycznego, który miał odwagę pisać wcześniej skargi do Ministra Sprawiedliwości m.in. na Prokuraturę Rejonową w Tomaszowie Mazowickim w związku z dewastacjami dokonanymi na cmentarzu żydowskim w tym mieście.
 
Sprawiedliwym należy się spokój, a żyjącym sprawiedliwość. O to niniejszym zabiegam
 
Z szacunkiem
 
Stefan Kosiewski
Postfach 800626 – 65906 Frankfurt am Main   
 http://sowa.mypodcast.com              http://pkn.blox.pl                http://tomas.blox.pl
 Do wiadomości: Kancelaria Prezydenta RP, MS, KGP, MSZ
----- Original Message -----
From: SOWA
Sent: Friday, August 14, 2009 3:03 PM
Subject: Pan gen. insp. Andrzej Matejuk KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI za pośrednictwem: Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach Re: Dokument 48/SWKONTKWP/2009 - "SWKONTKWP_20090813_984778"

[Kommentare (0) | Permalink]


Montag, 25. Februar 2008

Szachy, Polska Para Mistrzowska z Francji na 7eme Open International de Rochefort: Krzysztof et Bozena PYTEL

Von direktion, 02:03

7eme Open International de Rochefort Classement après la ronde 9 Tak bylo... ... o tych co walczyli o Polske
                                              kulturzentrum's Photo

» Blogs that link here
» View my profile´

----- Original Message -----
From: Magazyn Europejski SOWA
To: Krzysztof Pytel
Sent: Monday, February 25, 2008 1:51 AM
Subject: Re: Juz...w domu

w dwójnasób uradowany, dumny, że jestem Polakiem
gratuluję Państwu i pozdrawiam serdecznie, serdecznie
stefan k

----- Original Message -----
From: Krzysztof Pytel
To:
sowa-frankfurt@o2.pl
Sent: Monday, February 25, 2008 12:32 AM
Subject: Juz...w domu

krzysztof pytel 
Król


Wiek: 62
Posty: 2552
Skąd: Reims - Francja

Tak bylo...
... o tych co walczyli o Polske

http://schach.blox.pl/html
------------------------------------------------------------------------------
Od samego początku strajku krytykuje w swoich wypowiedziach
władze Komitetu Wojewódzkiego i Urzędu Woj. Nie szczędzi
wysiłku w oczernianiu organów Milicji Obywatelskiej i SB (...).

Wysłany: Dzisiaj 1:22   Tak bylo....   http://www.siwik.home.pl/pzsz/viewtopic.php?p=27318#27318

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Cu. Perf.
1 m FOMICHENKO Eduard 2476 Sen RUS     7 44 37 2577
2 f BEDOUIN Xavier 2363 Sen FRA PCH Migne Echecs 6,5 44 35 2407
3 m COLLAS Silvia 2405 Sen FRA HNO Orcher la Tour 6,5 43 33 2394
4 m PYTEL Krzysztof 2413 Vet FRA IDF Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 6,5 42,5 32,5 2363

47 mf PYTEL Bozena 2004 Vet FRA IDF Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 4,5 36 21 1901

104   BERTAN Nicolas 1821 Vet FRA PCH Echiquier Surgerien 1,5 31,5 12,5 1788
...

http://schach.blox.pl/2008/02/7eme-Open-International-de-RochefortRsultats-de.html

[Kommentare (0) | Permalink]


Donnerstag, 14. Februar 2008

wczoraj, 13 lutego 2008 roku zmarl w Czeladzi ks. pralat Mieczyslaw Oset, dziekan Dekanatu sw. Stanislawa B.M.

Von direktion, 23:17

Od Czeladź - nie...

Deus, qui inter apostolicos Sacerdotes famulum tuum Mieczyslaus Oset sacerdotali fecisti dignitate vigere: praesta, quaesumus; ut eorum quoque perpetuo aggregetur consortio. Per Dominum nostrum.

Od Czeladź - nie...
00:12, reakcja , Czeladź
Link
czwartek, 21 lutego 2008
ks. Mieczysław Oset: jestem kapłanem Jana Pawła II czyli prałatem. Czeladź, 10.04.1990
13:35, reakcja , Czeladź
Link                                                 http://nono.blox.pl

[Kommentare (0) | Permalink]


Mittwoch, 29. August 2007

Gmina Piecki na wlasny koszt przyjela w 2007 r. polskie dzieci z Bialorusi na wakacje, bo Senat RP i Wspolnota Stelmachowskiego skladaja sie na brak Polskiej Polítyki Wschodniej

Von direktion, 21:44

środa, 29 sierpnia 2007
pierwszego dnia, pierwsza kąpiel w jeziorze
w podarok
00:15 | 2,37 MB
Użytkownik: kulturzentrum
Pani  inż. Maria Jarczewska, wójt Gminy Piecki wita w ośrodku turystycznym na Mazurach Polaków z Mohylewa na Białorusi, opiekunów dzieci zaproszonych przez Gminę na wakacje do Polski.

http://kulturzentrum.wrzuta.pl/katalog/cud2Js61DS/polacy_z_bialorusi

 

20:34, reakcja , Jerzy Zurawowicz
Link Skomentuj »

środa, 22 sierpnia 2007
inż. Maria Jarczewska, wójt Gminy Piecki wita Rodaków z Mohylewa na wakacjach w Polsce 2007

View this on LiveDigital

http://kulturzentrum.wrzuta.pl/katalog/cud2Js61DS/polacy_z_bialorusi

Stefan Kosiewski: Droga Pani Wójt,

wkrótce mamy wybory do Sejmu, prosze myśleć...

http://livedigital.com/content/album/35172

inż Maria Jarczewska, wójt Gminy Piecki inż Maria Jarczewska, wójt Gminy Piecki
by magazyn europejski sowa

15.8.2007 inż. Maria Jarczewska, wójt Gminy Piecki wita w ośrodku turystycznym na Mazurach Polaków z Mohylewa na Białorusi, opiekunów dzieci zaproszonych przez Gminę na wakacje do Polski.  

http://magazyn.livedigital.com/content/1752172
http://magazyn.livedigital.com

wtorek, 21 sierpnia 2007
Doradca Prezydenta, Stelmachowski bierze miliony dla Polonii, a dzieci polskie z Białorusi bez pomocy państwa polskiego?

Dzieci Polskie z Białorusi bez pomocy rządu, Sejmu i Senatu RP

 15.8.2007 posłowie: Tusk i Putra dają PO-PiS głupoty politycznej na granicy Polski z Białorusią; za pieniądze polskiego podatnika wystawiają się na pośmiewisko wdając się w żałosne i niegodne żydokratycznych parlamentarzystów przekomarzania z białoruskimi strażnikami granicznymi.

Tymczasem pani wójt inż. Maria Jarczewska wita tego samego dnia 45 dzieci polskich z Mohylewa, które przyjechały z Białorusi autobusem do Ojczyzny na wakacje wyłącznie na koszt Gminy Piecki, bo gmina złożyła wnioski, lecz nie otrzymała pomocy finansowej Senatu RP, ani Wspólnoty Polskiej Stelmachowskiego, która to organizacja utrzymuje się w Polsce kosztem Polaków zza granicy i przejada wspólnie z paroma innymi hermetycznie zorganizowanymi grupami tzw. działaczy, których nikt nie poddał lustracji odnośnie pracy i współpracy z żydokomunistycznymi służbami specjalnymi i nikt nie rozliczy nigdy z 70 mln złotych przeznaczonych w 2007 r. przez Senat RP na pomoc dla Polonii. Polonia zagraniczna jest od 1945 roku okradana, manipulowana i zwalczana przez żydokomunistyczną polonię krajową ubeków i żydokratyczną korporację Gieremka z MSZ.

chłopcy z Mo...

http://kulturzentrum.wrzuta.pl/katalog/cud2Js61DS/polacy_z_bialorusi

dziewczynki z...
wtorek, 05 grudnia 2006
Wójt Gminy Piecki Pani Inżynier Maria Jarczewska

    

  Droga Pani Wójt,                   

 cieszymy się, że została Pani wybrana na kolejną kadencję,
gratulujemy i pragniemy przypomnieć naszą rozmowę;
zapowiedzieliśmy latem, że będziemy zabiegać po udanych wyborach
o możliwość zaproszenia na wakacje do Ojczyzny polskich dzieci z Białorusi.
 
Dyrektor Domu Polskiego w Mohylewie,
Prezes Mohylewskiego Oddziału Związku Polaków na Białorusi Pan Jerzy Żurawowicz
nie może uzyskać od 2004 roku wsparcia tzw. oficjalnej Warszawy
dla zorganizowania w Polsce kolonii letnich dla polskich dzieci z Mohilewszczyyzny.
Napisał do nas o tym, przekazaliśmy w internecie dalej, podjęła ten temat gazeta.
 
Prawda jest taka, że społecznego zjednoczenia Polaków na Białorusi nie stać
na finansowanie wyjazdu zagranicznego dla dzieci z terenów skażonych po wybuchu w Czarnobylu.
 
Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
rekomenduje Prezydium Senatu RP
 
Pracami Komisji kieruje Pan Senator Prof. Dr hab. Ryszard Bender,
Był wtedy po operacji i nie mógł jak dzisiaj poświęcać się życiu publicznemu, a wspominam tu o tym dlatego,
że w kontaktach oficjalnych częstokroć umyka naszej uwadze ten ludzki wymiar naszej obecności,
który łączę z poznanym przez nas osobiście na Białorusi Jerzym  Żurawowiczem
i dziećmi oddanymi mu przez Polaków pod opiekę.
Z najlepszymi życzeniami sukcesów w pracy zawodowej przesyłam szczere wyrazy szacunku.

Stefan Kosiewski 

----- Original Message -----
To: gmina@piecki.com.pl ; ugpiecki@onet.pl
Cc: ksep@nw.senat.gov.pl ; kiklublin@poczta.onet.pl ; dompolski@tut.by
Sent: Monday, December 04, 2006 11:55 PM
Subject: GRATULACJE, Polacy na Bialorusi, Stefan Kosiewski, Frankfurt nad Menem.
piątek, 19 maja 2006
Nie możemy liczyć na pomoc oficjalnej Warszawy. Dlatego poszukujemy instytucje, które mogą nam w tej sprawie pomóc

----- Original Message -----
From: "J. Zurawowicz" <dompolski@tut.by>
To: <kulturzentrum-owner@yahoogroups.de>
Sent: Friday, May 19, 2006 9:36 AM

                               Dom Polski           ul. K. Liebknechta 3

                                          212030 Mohylew, Białoruś

 

tel: 0-0375 (222) 31 11 88, 

tel/fax 0-0375 (222)  25 05 86,

e-mail: dpolm@rambler.ru

dompolski.tut.by,

http:dompolski.can.com   

> Dom Polski  Dnia 18.05.2006r

Sz. P.                                                                                                                               

Stefan Kosiewski

 Szanowny  Panie Stefanie ! 

             Zwracam się do Pana z bardzo ważną dla nas sprawą, a zarazem poważnym problemem. Bylibyśmy Panu bardzo wdzięczni, jeżeliby Pan nam pomógł. Zrozumiemy, jeżeli Pan odpowie negatywnie, ponieważ problem, z którym się do Pana zwracamy jest dość szczególny. 

            Od Bożego Narodzenia 2004 roku dzieci naszego stowarzyszenia nie mają możliwości wyjazdu na kolonie do Polski. Również chodzi o poparcie niedawno powstałych klas polskich. Problem polega na tym, że one nie tylko nie mają kontaktu z żywym językiem polskim. Drugi problem jest jeszcze gorszy. Nasze tereny są zakażone po wybychu Elektrowni Atomowej w Czarnobylu i dzieci potrzebują  wyjazdów na okres nie mniej niż 2 tygodnie poża zakażone tereny, ponieważ, po spożyciu czystego jedzenia, cez wychodzi z organizmu.  Jeszcze 10 lat temu na Mohylewszczyźnie było tylko 2 % zdrowych dzieci. W tym roku przypada XX rocznica w/w wybuchu. Prawda zaś jest taka,że nasze stowarzyszenie nie stać na finansowanie takich wyjazdów. Nie możemy liczyć na pomoc oficjalnej Warszawy. Dlatego poszukujemy instytucje, które mogą nam w tej sprawie pomóc.

         Pan pisał kiedyś, że może nas Pan zapoznać z Polakami ze Słowacji.  Może by oni mogli  nam pomoc? Ze swojej strony możemy zaproponować przyjęcie Państwa dzieci do rodzin oraz zorganizowanie turystycznego zwiedzania naszego regionu. W województwie Mohylewskim znajduje się miejscowość  Lenino (miejsce 1-go  boju dywizji im T. Kościuszki) oraz niedaleko Katyń                                               

                         W oczekiwaniu na Pana odpowiedź. 

                        Prezes Mohylewskiego Oddziału ZPB
                                Dyrektor Domu Polskiego

                                       Jerzy Żurawowicz

wtorek, 01 listopada 2005
SENAT RP winien wspierać działalność Polaków w Mohylewie 

ul. Liebknechta 3; 212030 Mohylew - Białoruś

Tel./Fax 0 0375 222 25 05 86, 31 11 88

Apel.   dompolski@tut.by  

Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli!
Pomóżcie nam uratować pamięć
o polskości Mohylewszczyzny, której historia tak
wiele zawdzięcza. Wesprzyjcie nasze działania!
Jesteśmy samofinansującą się organizacją.
Nie jesteśmy wspierani finansowo przez
Białoruś i tylko sporadycznie w niewielkiej ilości
przez instytucje polskie.
Główne nasze źródło utrzymania - dzierżawa
części pomieszczeń Domu Polskiego.
Z dochodów od dzierżawy opłacamy podatki
(na Białorusi wszystkie organizacje społeczne
płacą je jak firmy biznesowe), usługi komunalne
i opłaty pracowników Domu Polskiego.
O pomoc woła przede wszystkim polski cmentarz,
ze wspaniałymi niegdyś, a dziś
nadgryzionymi przez ząb czasu, grobowcami,
jakich nie spotyka się na innych tutejszych
cmentarzach. Udało nam się przeprowadzić
inwentaryzację, na prace renowacyjne
zabrakło środków.
Ta sprawa nie może czekać na "lepsze czasy".
Nie będzie już czego ratować !
Nigdy też nikt nie spisał dziejów polskiej diaspory
na tych terenach, a najwyższa ku temu pora.
Opracowaliśmy plan napisania monografii
i teraz czekamy na pomoc w realizacji zamierzenia,
wymagającego pracy w archiwach kilku państw.

Dom Polski w Mohylewie   BIAŁORUŚ 

     "PRIORBANK" OAO GF 
    MOGIEWSKAJA OBLAST
            Nr rachunku dolarowego 3135206425049

[Kommentare (0) | Permalink]


Kostenloses Blog bei Beeplog.de

Die auf Weblogs sichtbaren Daten und Inhalte stammen von
Privatpersonen. Beepworld ist hierfür nicht verantwortlich.