Dienstag, 10. September 2013

Podiumsdiskussion: Kultur – Waffe im Klassenkampf oder Bindeglied im geteilten Deutschland? / Neue Veranstaltung der Reihe „2x Deutschland“ zu den innerdeutschen Kulturbeziehungen

Von direktion, 12:36

Berlin, 10.09.2013. Die kulturpolitischen Beziehungen zwischen Bundesrepublik und DDR thematisiert am 17. September die aktuelle Podiumsdiskussion aus der Reihe „2x Deutschland“, die gemeinsam von der Deutschen Gesellschaft e.V., dem Berliner Landesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen und der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur mit Unterstützung des Bundesinnenministeriums organisiert wird. Am 6. Mai 1986 konnte ein Kulturabkommen zwischen beiden deutschen Staaten unterzeichnet werden, das unter anderem den Austausch in den Bereichen Musik, Film, Bildende Kunst, Wissenschaft und Verlagswesen regelte. Der Weg zu diesem Abkommen war lang und mühsam gewesen, die Verhandlungen hatten bereits 1973 begonnen. Vor allem die Ausbürgerung Wolf Biermanns und der Konflikt um die Rückführung von Kulturgütern verhinderten lange Zeit ein offizielles Abkommen zwischen der Bundesrepublik und der DDR. Auch die politischen Ziele widersprachen sich grundlegend: Die DDR wollte ihr internationales Ansehen steigern und zugleich ihre These der zwei deutschen Kulturnationen unterstreichen. Die Bundesrepublik ging dagegen weiterhin von einer Nation mit unteilbarer Kultur aus und zielte darauf ab, den nationalen Zusammenhalt zu erhalten sowie durch Kunst und Kultur einen gesellschaftlich-politischen Wandel in der DDR zu befördern. Aus Angst vor westlicher Einflussnahme wurde der Kulturaustausch von der SED-Führung ideologisch überfrachtet und umfassend reglementiert. Wie wirkte sich das Kulturabkommen, in dessen Folge etwa einige bemerkenswerte Ausstellungen organisiert werden konnten, tatsächlich auf die deutsch-deutschen Beziehungen aus? Nach einem einführenden Vortrag von Professor Günther Rüther (Konrad-Adenauer-Stiftung) diskutiert dieser mit Regierungsdirektor Heinz Eilers, ehemals Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen, dem Verleger Elmar Faber, der u.a. von 1983 bis 1992 Leiter des Ost-Berliner Aufbau-Verlags war, und dem Schriftsteller Rolf Schneider. Das Gespräch wird moderiert von Maria Ossowski, Kulturkorrespondentin der ARD. Veranstaltungsreihe 2x Deutschland: Kultur - Waffe im Klassenkampf oder Bindeglied im geteilten Deutschland? Datum: Dienstag, 17. September 2013 Uhrzeit: 18 Uhr Mitveranstalter: Berliner Landesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen, Bundesministerium des Innern, Deutsche Gesellschaft e.V. Ort: Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Kronenstraße 5, 10117 Berlin Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei. Weitere Informationen erhalten Sie von Tilman Günther, Pressesprecher der Bundesstiftung Aufarbeitung Fon: +49 30 31 98 95 225 | Mobil: +49 151 46 73 32 92 | E-Mail: t.guenther@bundesstiftung-aufarbeitung.de

[Kommentare (0) | Permalink]


Mittwoch, 17. April 2013

Lepper, formalnosci 20130417 Stefan Kosiewski do Prokuratora Apelacyjnej w Warszawie ZECh FO165 ZR

Von direktion, 09:14

 

Lepper, formalnosci 20130417 Stefan Kosiewski do Prokuratora Apelacyjnej w Warszawie ZECh FO165 ZR

Napisał Sowa.blog.quicksnake.pl (») dzisiaj w 09:30 w kategorii Andrzej Lepper
 
prokurator/polichno.jpg
 
 
Prokurator nie może osłaniać mafii, która opłaciła polityków, żeby dla niej pracowali w Sejmie. Lepper w Sejmie 2001 r. ujawnił nazwiska, sumy, polityków pracujących dla mafii. Mogli chcieć go zabić, żeby uchodzić nadal za polityków, a nie ludzi mafii. czytaj dalej
 
 
 
mysowa
mysowa
 
19 121 Abrufe
 
Mehr Info
 
 
sowa magazyn europejski
 

Polnischer Schulverein OSWIATA in Frankfurt am Main e.V.
Stefan Kosiewski, Vorsitzender/ Przewodniczący
Postfach 800626 D-65906 Frankfurt am Main
                                                                                        Frankfurt, 17 kwietnia 2013 r.
Prokuratura Apelacyjna w Warszawie
Krakowskie Przedmieście 25, 00-951 Warszawa, Polen
 
Wydział III Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym
Ap III Dsn 75/11/W  Pan Prokurator Przemysław Rudnik
 
Szanowny Panie Prokuratorze,
 
dziękuję uprzejmie za Pana Pismo z 16 kwietnia br. wskazujące na braki formalne we wniosku o podjęcie na nowo prawomocnie umorzonego śledztwa Prokuratury Okręgowej w Warszawie o sygn. V Ds 146/11 dotyczącego śmierci byłego Wicemarszałka Sejmu RP a także byłego Wicepremiera RP Andrzeja Leppera oraz o przekazanie prowadzenia tego postępowania innej jednostce organizacyjnej Prokuratury, zawartym m.in. w korespondencji internetowej z  dn. 5 kwietnia 2013 przekazanej Prokuraturze Apelacyjnej w Warszawie z Biura Prokuratora Generalnego przy piśmie z 9 kwietnia 2013 o sygn. PG VII Ko2 101/13; tu korespondencja internetowa z 5.04.2013: http://de.groups.yahoo.com/group/sowamagazyn/message/1136, natomiast pod nast. adresem intenetowym: http://sowa.quicksnake.net/masonry/Stefan-Kosiewski-o-przekazanie-dochodzenia-w-sprawie-smierci-Andrzeja-Leppera-do-innej-Prokuratury-ZECh-FO152-153-ZR  całość wniosku razem ze wcześniejszą korespondencją w tej sprawie a także z linkami kierującymi do plików: mp3 i pdf, które nie wnosząc do sprawy nowych elementów dokumentują istnienie interesu społecznego uzasadniającego wyrażony powyżej wniosek tak samo, jak komentarz do korespondencji zamieszczony tam 1.4.2013 o godz. 18.24 przez autora podpisanego "lwa" o treści: "Leper był człowiekiem który nie bał sie mówić prawdy, ale go zawsze wyśmiewano, niszczono wrabiając w afery, zniszczono całą Samoobronę bo byli za silni i mieli poparcie w społeczeństwie, ponoć Leper miał jakieś dokumenty które chciał ujawnić i o dziwo cos za szybko sie powiesił". 
 
Wyjaśniem, że Andrzej Lepper ujawnił publicznie z trybuny Sejmu RP imiona i nazwiska szeregu osób, które połączył w przemówieniu sejmowym z konkretnymi wydarzeniami o charakterze przestępstw kryminalnych: http://www.dailymotion.com/video/xkeet1_mogli-chciey-go-zabiy-lepper-w-sejmie-2001-r-ujawniy-nazwiska-sumy-politykow-pracujycych-dla-mafii-c_news 
 
Lepper połączył z wymienionymi przez siebie nazwiskami ludzi sumy nielegalnie otrzymanych pieniędzy i miejsca, w których doszło do popełnienia ujawnionych przez A. Leppera przestępstw.  Szczegóły i okoliczności ujawnionych przez A. Leppera przestępstw a także to, że żadna z nazwanych tak przez nieżyjącego polityka osób nie wystąpiła w następstwie ujawnienia z oskarżeniem o pomówienie, zniewagę, czy też oszczerstwo przemawia za prawdziwością faktu, że ujawnione przez Andrzeja Leppera w Sejmie przestępstwa miały w rzeczywistości miejsce tak samo, jak istniała w Polsce tajna baza CIA w Kiejkutach na Mazurach, którą za zgodą Aleksandra Kwaśniewskiego i innych osób zamieniono przecież formalnie we filię obozu koncentracyjnego Guantanamo, w której miało miejsce bezprawne przetrzymywanie i torturowanie w Polsce porwanych w innych państwach osób tak samo, jak miała miejsce bezprawna interwencja wojskowa RP w Iraku, która jest zbrodnią przeciwko ludzkości i nie ulega przedawnieniu. Autorzy tej zbrodni ukrywają się dzisiaj jeszcze za immunitetami krajowymi, lub zamierzają ukryć się za immunitetami eurodeputowanych w taki sam sposób, jak szyderczym słowem "Klewki" deprecjonowano wagę słów byłego wicepremiera RP tak samo przestępczo, jak z krymin alną energią zademonstrowaną bezpośrednio po tragicznej śmierci Andrzeja Leppera usiłowano mataczeniem Redaktora Naczelnego "Gazety Polskiej" przekabacić zdradliwe stosunki i bezprawne czyny premiera Jarosława Kaczyńskiego w stosunku do swojego zastępcy i Zbigniewa Ziobro w stosunku do swojego rządowego kolegi. 
 
Informacje udostępnione publicznie przez Andrzeja Leppera były w głównej mierze owocem pracy tajnych służb kontrwywiadu w Polsce i nie zostały zlikwidowane razem ze śmiercią pogrzebanego po katolicku w poświęconej ziemi człowieka. Dlatego wnoszę jw. wskazując na adres internetowy, pod którym m.in. można obejrzeć i wysłuchać zapisy filmowe wspomnianego przemówienia Andrzeja Leppera, które było mówieniem prawdy w oczy.
 
Uwolniony Barabasz kandydował zaraz po śmierci 96 osób na prezydenta Polski a potem premiera Rzeczypospolitej  korzystając z tego, że Andrzej Seremet mianowany został przez Lecha Kaczyńskiego Prokuratorem Generalnym RP i przez szereg miesiący po katastrofie nie wyraził zdziwienia, że Jarosław Kaczyński nie ma interesu w tym, żeby z własnej woli udać się do Prokuratury Wojskowej czy to z podejrzeniem o zamach dokonany na jego bracie, czy też ze szczegółami rozmowy satelitarnej braci, która nie mogła dotyczyć chorej matki, gdyż w stanie zdrowia od dłuższego czasu chorej matki, której Lech KaczyPski nie odwiedzał w szpitalu, nie zachodziły w tamtym czasie najmniejsze zmiany.
 
W interesie publicznym Polski  leży Normalizacja działalności właściwych organów państwa, w tym także m.in.: Prokuratury, Sądów i Policji, ażeby kryptosyjonistyczna sitwa nie mogła kontynuować przestępczej działalności zmierzającej do likwidacji państwa polskiego m.in. drogą fizycznej eliminacji przeciwników politycznych i zapowiadanej publicznie likwidacji polskiej waluty na rzecz waluty euro, od której to waluty euro państwa ją posiadające odchodzą już w widoczny dla każdego sposób i dlatego też kilkuset wykształconych profesorów założyło przedwczoraj w Berlinie partię alternatywną w stosunku do partii decydujących dzisiaj o kradzieży oszczędności obywateli przez państwa Unii Europejskiej, dokonywanej z inspiracji prywatnych osób oraz ugrupowań paramasońskich, takich jak Bilderbergi, czy w Polsce Grupa Windsor Marka Jurka i Lecha Kaczyńskiego, oraz międzynarodowych instytucji finansowych, tzw. trojki, które drogą państwowych grabieży ratują osoby i grupy osób ratują kosztem obywateli prywatne banki.
 
Papież Franciszek dokonuje reformy finansów Kościoła świętego. Polska także potrzebuje gruntownej zmiany. Niniejszy wniosek nie jest ukrytą prośbą do Jaruzelskiego i Kiszczaka o zwołanie drugiej Magdalenki, jest wnioskiem o likwidację bezprawia w Polsce.
 
Z Panem Bogiem
Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski,
prezes Polskiego Stowarzyszenia Szkolnego Oświata działającego we Frankfurcie nad Menem od 1992 r., umieszczając poniżej, we wersji tekstowej online a także na kartce, która zostanie jeszcze wysłana pocztą, własnoręczny podpis i przy tym odciskając jeszcze pieczątkę stowarzyszenia, aby określonym w art. 119 § 1 kpk wymaganiom formalnym pisma procesowego uczynić zadość. Adres do korespondencji wskazałem już w nagłówku niniejszego pisma tak samo, jak w piśmie z 9 kwietnia br.  Gdyby zaś zachodziła potrzeba wskazania przeze mnie adresu do korespondencji w kraju, to wskazuję odpowiedni adres tak samo, jak w 2008 r. wskazałem w Tomaszowie Maz. osobnikom o żydowskich nazwiskach ukrytym w strukturach miejscowej Policji, Prokuratury i Sądu, a te nie mogły zrozumieć, iż po to jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które wydaje państwowe pieniądze obywateli na utrzymywanie Konsulatów RP, zaś nie daje nic na utrzymywanie Konsulatu Honorowego we Frankfucie, żeby wiceminister odpowiedzialny w Polsce za kontakty ze stowarzyszeniami polskimi za granicą, działającymi wyłącznie za własne swoje pieniądze bez jakiejkolwiek pomocy finansowej RP, wykonywał swoje obowiązki służbowe dochowując procedur, a zatem wskazuję: Aleje Szucha 23,  Podsekretarz stanu ds. konsularnych i Polonii - Janusz Cisek, który to Prof. Janusz Cisek już ponad dziesięć lat temu obiecał mi w osobistej rozmowie na schodach ministerstwa na Krakowskim Przedmieściu, będąc wtedy jeszcze Dyrektorem Departamentu, jakąś - jak to powiedział z przemiłym, serdecznym uśmiechem za który nadl go lubię - "blaszkę" w dowód uznania za pracę społeczną, z którą to odznaką wszyscy wiedzą, że nic się nie łączy, więc pewnie tylko dlatego przyblokowano mi skutecznie do dzisiaj ten zaszczytdla środowiska, który miał być przecież tylko dowodem uwagi poświęcanej przez Rząd w Polsce pracy organizacji oraz obywateli zagranicznych, w rozumieniu prawa. Wyjaśniam zatem przy tym, że nie byłem i nie jestem osobiście zainteresowany zbieraniem odznaczeń, ani żadnych innych rzeczy, gdyż staram się nie ulegać grzechowi próżności, natomiast przywiązuję wielką wagę do szczerych rozmów z mądrymi ludźmi, w których intencji wyrażam na koniec pragnienie połączone ze szczerym westchnieniem modlitewnym: Oby Pan Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch św. prowadził ich w Polsce prostą drogą ku Dobru wspólnemu.
 
Z wyrazami szacunku, sk

 adres do korespondencji wyłącznie: MSZ. Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

Podana strona nie istnieje.
 

[Kommentare (0) | Permalink]


Samstag, 23. März 2013

Manfred Rogalski: Noch ein Gedicht mehr

Von direktion, 22:01

von sowa (») heute in der Kategorie Schach,

buch/manfred-rogalski-noch-ein.jpg

Allen schöne Ferien und ein wenig Unterhaltung mit ein paar Gedichten und einer Kurzgeschichte von mir. liebe Grüße, Manfred

Manfred Rogalski: Noch ein Gedicht mehr

© Manfred Rogalski

 • Published: 41 minutes ago   Public Pages: 30

Manfred Rogalski und Stefan Kosiewski, Polnisches Kulturzentrum  SOWA

 Manfred Rogalski und Stefan Kosiewski, Polnisches Kulturzentrum  

 

                                   Verpasst

 

Man kommt zu nichts - und das nur selten.

Doch lass Ausreden ich nicht gelten.

Stets das tun, was nötig ist.

Wer Gelegenheit vermisst,

statt das Fällige zu tun,

wartet, bis was opportun,

der verpasst den Jüngsten Tag,

falls dieser einmal kommen mag.   

     Ein Licht

 

Ein Lichtlein scheint am Horizont,

als hätt` s schon immer da gewohnt.

Ist`s ringsherum auch grau in grau.

Du fühlst dich wie im Drahtverhau.

So` n kleines Lichtlein kann schon reichen,

alle Mauern aufzuweichen,

die dir dein Lebensglück versperren.

Wer wartet bis zum Tag des Herren

und nicht auf kleine Zeichen achtet.

Wer nur den Vordergrund betrachtet,

dem wird es selt` nen Falles glücken,

die Kuh vom Eise zu verrücken.

 

 

                                  Keine Zeit für ...

 

Es ist keine Zeit für schwache Herzen.

Es ist keine Zeit für gutes Tun.

Sturmwind löscht des Lebens Kerzen.

Wer ruh` n mag muß auf Gräbern ruh` n.

 

Es ist Zeit der Verlorenheiten.

Es ist Zeit für den bitteren Weg.

Inmitten tausend` Einsamkeiten

ist Liebe nur ein schmaler Steg.

 

Wird es and` re Zeiten geben?

Vielleicht zerreißt die Finsternis

und bringt ein neues reiches Leben.

Wer weiß? Was ist uns schon gewiss?

 

 

http://sowa.quicksnake.at/Schach/Manfred-Rogalski-Noch-ein-Gedicht-mehr

[Kommentare (0) | Permalink]


Donnerstag, 21. März 2013

Czy Angela Merkel dostanie Karte Polaka? MERKEL byla w 1981 roku sekretarzem FDJ ds. agitacji i propagandy

Von direktion, 07:01

Daj znać, co nowego...
 
Stefan Kosiewski
 
 
 
Angela Merkel ma bardzo dobre pochodzenie po ojcu ojca, który w Polsce nazywał się Ludwik Kazimierczak, a za Niemca Ludwig Kasner.

Ujawniło ten fakt niemieckie stowarzyszenie „Polnische Frauen in Wirtschaft und Kultur“ ze siedzibą w Berlinie, które chce teraz przyznać pani Kanclerz Niemiec honorowe członkowstwo swojego towarzystwa liczącego podobno 30 osób zatrudnionych w Niemczech na pozycjach.

Z bardzo dobrze zorientowanych kręgów zbliżonych do towarzystwa "Mochery Polskie przy Parafii najśw. Serca Maryi" w dzielnicy Frankfurtu Sachsenhausen donoszą do Ministra Radka Sikorskiego o Kartę Polaka dla szefowej niemieckiego rządu, co miałoby przynieść Polsce same tylko korzyści, zaś Angeli Merkel zapewnić bezpłatną opiekę lekarską przy odbieraniu kolejnych odznaczeń od polonijnego żydostwa.
 
Polnische Frauen wollen Merkel in ihren Verein aufnehmen »
Ein Verein polnischer Frauen in Deutschland hat der Bundeskanzlerin Angela Merkel die Ehrenmitgliedschaft angeboten. Sie gehört ja irgendwie fast dazu. Merkel hatte kürzlich publik gemacht, dass einer...
 
 

06:36  - 

 Ludwik Kazimierczak ze synem Horstkiem.
Foto: Kuba Kaczmarczyk (pociotek)
 
Polnische Frauen wollen Merkel in ihren Verein aufnehmen
Merkels Großeltern Greta und Ludwig Kasner mit ihrem Sohn Horst. Horst Kasner ist der Vater der Kanzlerin. Ludwig Kasner hieß ursprünglich Ludwik Kazmierczak. Das undatierte Familienbild hat Zygmunt Rychlicki jetzt veröffentlicht. Er ist ein entfernter Verwandter Merkels und lebt noch immer in Posen/Poznan.Foto: Jakub Kaczmarczyk, dpa

Essen (ots) - Auf Angela Merkel wartet eine ganz besondere Ehre: Der in Berlin ansässige Verein "Polnische Frauen in Wirtschaft und Kultur" hat der Kanzlerin die Ehrenmitgliedschaft angetragen. ...

Westdeutsche Allgemeine Zeitung
Zentralredaktion
Telefon: 0201 - 804 6519
zentralredaktion@waz.de

http://sowa.quicksnake.at/Presse

sobota, 11 maja 2013

Angela MERKEL była w 1981 roku sekretarzem FDJ ds. agitacji i propagandy

 Bardzo młoda Angela Kasner w NRD 1973
 
 • Stefan Kosiewski udostępnił link.
 • W Akademii Nauk młoda fizyk, członkini naukowej elity NRD była w 1981 roku sekretarzem FDJ ds. agitacji i propagandy, piszą autorzy książki, czemu Angela Merkel zresztą do dzisiaj zaprzecza. Dziennikarze utrzymują też, że młoda Angela M. była w radzie zakładowej Akademii. W sumie była „w szerokim znaczeniu komunistką reformatorką”, która pod wrażeniem pierestrojki i glasnosti Gorbaczowa opowiadała się w 1989 roku za drogą „demokratycznego socjalizmu”.

  Nieprawdą jest, twierdzą autorzy książki, opierające się na słowach Angeli Merkel przekonanie, że w 1989 roku przystąpiła do opozycyjnego Przełomu Demokratycznego (DA), kiedy organizacja ta opowiadała się już za zjednoczeniem Niemiec. W DA Angela Merkel była wcześniej, jej celem nie było jednak zjednoczenie, tylko suwerenne NRD oparte na zasadach demokratycznego socjalizmu.
  • Piotr CiesielskiSame komunistyczne gnidy, jak to się dzieje że oni cały czas za sterami? Kto stoi za ich plecami i popycha? Bilderberg? 7 godz. temu

  • Stefan Kosiewski... Adam Szydłowski, prezes Zagłębiowskiego Centrum Kultury Żydowskiej w Będzinie, Członek Rady Będzina, którego od bliskich jego krewnych, braci Jarosława i nieżyjącego Lecha Kaczyńskich różnią całe dwa światy i przepaść piekielna, miał prawo nie chcieć wiedzieć nic o łączących go z tymi nieszczęsnymi ludźmi więzach pokrewieństwa z jednego chociażby powodu: dla żyda światła Chanuka są święte i nie wolno mu posługiwać się nimi, a tylko patrzeć na nie, natomiast Lech Kaczyński posłużył się niewątpliwie w celach politycznych odpalając od szamesa, dodatkowej świeczki pierwszą z ośmiu świec, które zaraz potem wystawił Polakom na oczy w oknie Pałacu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, żeby uzyskać poklask obecnej przy tym małżonki z Mackiewiczów a także rabina w Polsce a być może i całej diaspory, przede wszystkim jednak łaskawość Ronalda Laudera, skrajnego radykała i żydowskiego roszczeniowca, obecnie przewodniczącego Swiatowego Kongresu Zydów, domagającego się wtedy, tzn. w okresie kandydowania Laudera na tę zaszczytną funkcję, wypłacenia żydom przez obu braci Kaczyńskich, premiera i prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sumie 70 miliardów dolarów amerykańskich w imieniu Narodu Polskiego, Bóg jeden tylko wie, jakim to niby prawem miałby odbywać się ten geszeft, żeby nie użyć słowa: preceder. ... http://sowa.quicksnake.org/judaica/Idzie-nowe-detabuizacja-20130511-Stefan-Kosiewski-Oda-do-mlodosci-Gaweda-Polska-pittoresk-FO180-ZECh-ZR
  • Idzie nowe (detabuizacja) 20130511 Stefan Kosiewski Oda do mlodosci (Gaweda Polska, pittoresk) FO180 sowa.quicksnake.org Idzie nowe (detabuizacja) 20130511 Stefan Kosiewski Oda do mlodosci (Gaweda Polska, pittoresk) FO180 ZECh ZR | sowa magazine org kilka sekund temu

 • [Kommentare (0) | Permalink]


  Freitag, 01. März 2013

  10.3. – 14.4.2013 „eizeit“ – Schlesische Ostereier 30 Jahre Oberschlesisches Landesmuseum

  Von direktion, 13:38

   Kroszonki, pisanki, naklejanki - śląskie jaja wielkanocne w Krajowym Muzeum Górnośląskim w Ratingen

  Written by sowa (») 24. 1. in category Oberschlesisches Landesmuseum, read: 71×
   
   
  oberschl-landesmuseum/bytom/eier-bemalen.jpg
   

  Eine Ausstellung mit dem Oberschlesischen Museum in Beuthen / Muzeum Górnośląskie w Bytomiu Oberschlesisches Landesmuseum: 10.3. – 14.4.2013 Eröffnung: Sonntag, 10.3.2013, 15 Uhr im Rahmen des großen Festaktes „30 Jahre Oberschlesisches Landesmuseum“
   

   
   

   

   Kroszonki, pisanki, naklejanki – mehrere Begriffe sind in Oberschlesien für Ostereier gebräuchlich. Sie beschreiben unterschiedliche Verziertechniken. Nach der Gravurmethode verzierte Eier nennt man „kroszonki“; die mit Wachsbatiktechnik gestalteten Eier heißen „pisanki“. „Naklejanki“ genannte Ostereier werden mit verschiedenen Materialien beklebt. Mit viel Feingefühl lassen sich die feinen Eierschalen sogar durchbohren, wodurch zarte, an kostbare Spitze erinnernde Muster entstehen. Ganz gleich, in welcher dieser Techniken die Eier verziert sind, besonders geschickte Hände verwandeln gewöhnliche Hühner-, Gänse- oder auch Straußeneier in feinste Kunstwerke. Sie erfreuen uns erneut zur Osterzeit im Oberschlesischen Landesmuseum (OSLM).

   

  Die Vorbereitung dieser Ausstellung erfolgte gemeinsam mit dem Oberschlesischen Museum in Beuthen / Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Solch eine Präsentation wird aufgrund ihres großen Zuspruchs bereits zum vierten Mal im OSLM präsentiert. Erstmalig erfolgt eine ähnliche Realisierung an zwei Standorten gleichzeitig. Mit dem Beuthener Museum verbindet das OSLM eine langjährige Zusammenarbeit, die durch einen Partnerschaftsvertrag seit 2011 verstärkt wird.

   

  Die Ausstellung zeigt rund 300 Ostereier in den für Schlesien typischen Verziertechniken. Etwa 100 Eier stammen aus dem Oberschlesischen Museum in Beuthen. Seit zwei Jahren veranstaltet das Beuthener Museum einen Wettbewerb um das schönste Osterei, an dem auf diesem Gebiet herausragende Künstler teilnehmen. Es löst mit dieser Tradition das Museum in Gleiwitz ab, das den Wettbewerb 22 Jahre organisiert hat. Prämierte Ostereier werden anschließend ausgestellt und in die Sammlungen des Beuthener Museums übernommen. Das OSLM fügt weitere Exponate aus eigenem Bestand bei. Die passend in österlichem Ambiente arrangierten Eier werden ergänzt durch regionale Osterbräuche und Traditionen in Oberschlesien – vom Ratschenklappern am Gründonnerstag, über das Kreuzelstecken und Osterreiten am Ostersonntag bis hin zum „Nassen Montag“. Eindrucksvolle historische Fotos illustrieren dieses Brauchtum. Sie stammen aus dem Oberschlesischen Museum in Beuthen, das sich intensiv mit der traditionellen und gegenwärtigen oberschlesischen Volkskultur befasst. Handbemalte Ostereier aus dem Oppelner Raum werden zudem während der Laufzeit der Ausstellung zum Verkauf angeboten.

   

  Begleitende Workshops und Bastelangebote für Kinder runden diese schöne Präsentation ab.

   

  Samstag, 16. März 2013, 14.30 - 17 Uhr

  „Ostereier in schlesischer Kratztechnik“ – Workshop für die ganze Familie

  unter Anleitung von Theresia Dudek und Gertrud Kontny

  Die Kosten für Erwachsene betragen 17,- Euro und für Kinder 9,- Euro.

  Um eine Anmeldung bis zum 14. März wird gebeten.

   

  © für alle Abbildungen: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

   

  Kontakt Information:

  Oberschlesisches Landesmuseum

  Bahnhofstr. 62, 40883 Ratingen

   

  Tel: 0 21 02 / 96 50, Fax: 965 400

  e-Mail: info@oslm.de
  Internet:
  www.oslm.de

   

  Bitte beachten Sie die geänderten Öffnungszeiten an den Osterfeiertagen:

  Das Museum ist von Karfreitag  bis Ostersonntag (29. – 31.3.2013) geschlossen

  und am Ostermontag (1.4.2013) von 11-17 Uhr geöffnet.


  kulturzentrum    47 other publications 

   

  PDF: http://issuu.com/kulturzentrum/docs/eizeit

  Sehr geehrtes Redaktionsteam, sehr geehrte Damen und Herren,

  das Jahr ist noch jung, doch das Oberschlesische Landesmuseum in Ratingen hat die Osterzeit bereits im Blick. Unter dem Motto "eizeit" werden wir auch diesem Jahr unsere beliebte Osterei-Ausstellung präsentieren. 


  Die Eröffnung der Ausstellung erfolgt im Rahmen des großen Festaktes "30 Jahre Oberschlesisches Landesmuseum". Nähere Informationen zum Programm dieser Feierstunde anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Oberschlesischen Landesmuseums übersenden wir Ihnen in Kürze. Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihr Publikum auf diese Präsentation hinweisen könnten. Sollten Sie Fragen haben, sprechen Sie uns an. Gern helfen wir Ihnen weiter.


  Mit bestem Dank für Ihr Interesse und mit freundlichen Grüßen


  Dr. Susanne Peters-Schildgen

  Oberschlesisches Landesmuseum Bahnhofstr. 62 40883 Ratingen

   

  protokół kulturalny Polnisches Kulturzentrum e.V. in Frankfurt am Main | muzeumhttp://sowa.quicksnake.org/Oberschlesisches-Landesmuseum/eizeit-Schlesische-Ostereier-30-Jahre-Oberschlesisches-Landesmuseum

  [Kommentare (0) | Permalink]


  Kostenloses Blog bei Beeplog.de

  Die auf Weblogs sichtbaren Daten und Inhalte stammen von
  Privatpersonen. Beepworld ist hierfür nicht verantwortlich.